Als aanbieder van complete technische oplossingen, fungeren wij ook als hoofdaannemer en verzorgen daarbij het complete ontwerptraject, de fabricage het T&I, implementatie op locatie, de inbedrijfstelling en training/opleiding van het personeel en de benodigde nazorg en service. Dit alles in de mix welke het beste past bij onze opdrachtgevers.

Waar opdrachtgevers bijvoorbeeld huisleveranciers hebben voor hun E&I, verzorgen wij de naadloze overdracht en betrekken alle partijen al in een vroeg stadium van het traject.

Worden er specifieke eisen gesteld aan soft- en/of hardware, dan implementeren wij deze uiteraard.