Een substantieel deel van onze engineeringswerkzaamheden bestaat uit het verrichten van structureel ontwerp en analyse.


Dit zijn berekeningen op het vlak van: statica en dynamica, lineair en niet-lineair materiaalgedrag, vermoeiing, knik en instabiliteit, stroming, kinematica en het verrichten van faalonderzoeken.

  STATISCHE EN DYNAMISCHE
  CALCULATIES

  LINEAIR EN NIET LINEAIR 
  MATERIAALGEDRAG

  
  STROMINGEN


  KINEMATICA EN BOTSINGEN