Ieder project stelt zijn eigen eisen aan projectmanagement. Het slagen of falen wordt vooral bepaald door de mate van controle over de beheersaspecten, de kwaliteit van de relaties, de sociale vaardigheden, het optimaal inzetten van beschikbare capaciteit, etc.

Of het nu gaat om een technische projecten  of anderszins, (interim) projectmanagement vergt een grote flexibiliteit en inlevingsvermogen om oplossingsgericht te kunnen managen.

Er dient niet alleen goed naar de techniek gekeken te worden, maar vooral ook naar de intermenselijke relaties, de interfaces, de capaciteiten en kwaliteiten van alle betrokkenen.